Het participatieplan: Hoe ziet het omgevingsproces eruit?

Het realiseren van een grootschalig zonnepark heeft grote impact op de omgeving van de omwonenden en gebruikers van dit gebied. Wij zijn ons hiervan bewust en willen die effecten zoveel mogelijk beperken. Daarom zijn wij in een vroeg stadium gestart met de dialoog met de directe omgeving. Alleen zo verwachten wij de acceptatie voor het zonnepark te kunnen optimaliseren. De wijze waarop we dat doen is vastgelegd in dit participatieplan.

Het participatieplan is samengesteld in samenwerking met de gemeente Berg en Dal. Op basis van individuele en een aantal groepsgesprekken met direct omwonenden is de behoefte gepeild hoe het participatieproces eruit moet zien. Kort samengevat was dit de oproep van de direct omwonenden:

  • schep duidelijkheid over het plangebied
  • zorg voor een transparant proces met een relatief korte doorlooptijd (er moeten geen maanden tussen belangrijke mijlpalen zitten)
  • kom in contact met de directe omgeving en blijf hiermee in contact
  • geef antwoord op inhoudelijke vragen

Deze oproep hebben wij serieus genomen en opgenomen in het participatieplan. In dit plan staat beschreven wat onze doelstellingen zijn van het project, hoe wij het proces invulling gaan geven en in welke mate wij interactie hebben met de omgeving. Het participatieplan staat 29 oktober 2020 op de agenda van de gemeenteraad.

Categorieën

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl