INITIATIEFNEMERS EN GEMEENTE GAAN verder met het haalbaarheidsonderzoek van het zonnepark

De gemeente en initiatiefnemer ZEBRA gaan samen met projectpartners: de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, ABO Wind en Statkraft verder met het onderzoeken van de haalbaarheid voor een gebiedsontwikkeling bij Millingen en Leuth. Hierbij wordt de haalbaarheid onderzocht naar de combinatie van grootschalige natuurontwikkeling met een landschappelijk ingepast zonnepark. Aan de hand van de uitkomsten, besluit de gemeenteraad over de eventuele vervolgstappen.

Een belangrijk onderdeel van deze haalbaarheidsstudie is onderzoek naar draagvlak en participatie door de omgeving. Ook de mogelijkheid om de biodiversiteit te verbeteren en terugkeer van bedreigde planten- en diersoorten is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Op basis hiervan en de resultaten van participatie worden de uitgangspunten voor het verdere ontwerp vastgesteld. Om dit onderzoek uit te voeren sluiten projectontwikkelaars ABO Wind en Statkraft een zogenoemde intentieovereenkomst met elkaar. Het sluiten van zo’n overeenkomst is een gebruikelijke stap bij de ontwikkeling van zonneparken.

Wat vindt de wethouder?

Wethouder Nelson Verheul ziet zowel het belang van, als het nut voor de omwonenden: “We hebben twee grote uitdagingen: we hebben een enorme behoefte aan schone energie en we zien een grote afname aan soorten dieren en planten. Bij dit onderzoek bekijken we of we tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van beide problemen. En bovendien een mooier en gevarieerder landschap kunnen terugbrengen zoals men dat vroeger nog zag. Samen met onze inwoners gaan we het gesprek aan of en hoe dat hier kan.


Welke voorwaarden stelt de gemeente?

De geplande omvang van het park bij Leuth-Millingen aan de Rijn is 50 hectare aan natuur, 50 ha aan zon op land (43 ha aan panelen plus 7 ha aan onderhoudspaden), en 7 ha aan zon op water. Deze uitbreiding van deze nieuwe natuur moet niet alleen een enorme impuls zijn voor de flora en fauna. Het moet ook voor onze inwoners en toeristen een verrijking worden. Voorbijgangers krijgen zo min mogelijk zicht op het zonnepark welke omzoomd wordt door hagen en struwelen en wandelen juist langs bloemrijke graslanden en akkers tussen laagblijvende heggen met daarin fruit-, noten- en kastanjebomen met zicht op het overige landschap. Het heggenlandschap zoals dat vroeger op deze plek te zien was, dient als voorbeeld voor deze ontwikkeling.

Hoe ziet het proces er verder uit?

Voor de zomervakantie bespreken de initiatiefnemers het eerste ontwerp met omwonenden. Na de zomervakantie zetten de initiatiefnemers het participatieproces voort en streven ernaar om in het vierde kwartaal van 2021 een vergunningaanvraag in te dienen. Binnenkort volgt meer informatie op deze website.

Categorieën

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl