terugblikken en vooruitkijken

We zijn terug van weggeweest! Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten, maar onderzoek hebben gedaan naar de haalbaarheid van het project. In 2022 komen we naar de bewoners van Millingen, Leuth en Kekerdom toe. Nu is het tijd om te laten zien wat we gedaan hebben en wat we van plan zijn te doen. In bovenstaande tijdlijn laten we dit zien. 

Wat hebben we gedaan? 

In oktober 2020 hebben de initiatiefnemers het project kenbaar gemaakt aan de buurt. In de schuur van Broekman en in de studio waar zeker duizend mensen meekeken. In diezelfde maand is het participatieplan vastgesteld door het college en aangeboden aan de gemeenteraad.  

In april 2021 hebben de initiatiefnemers ontwerpsessies georganiseerd met direct aanwonenden en de VNC waarbij omwonenden input leverden op de plannen. De wensen en waarderingspunten zijn in kaart gebracht. Dit leidde tot een eerste ontwerpschets die ook aan de Raad is gepresenteerd op 30 juni 2021. Bovendien zijn wij met de raadsfracties van PvdA, GJS en Voor Berg en Dal in gesprek geweest. 

Waar staan we nu?  

Op dit moment vinden de ruimtelijke onderzoeken (o.a. archeologie, flora en fauna, bodem) plaats. Dit levert belangrijke uitgangspunten op voor het landschapsplan. Experts brengen de uitgangspunten in beeld die met omwonenden worden gedeeld in het nieuwe jaar.  

Wat gaan we doen? 

Wij betrekken meer belanghebbenden bij het project. Dat doen wij samen met inwonersgroepen zoals de dorpsagenda’s, jongerenwerk, huurdersvereniging en de ondernemersvereniging. Voor en door inwoners dus! 

In februari 2022 presenteren we het nieuwe (concept) landschapsplan en gaan we in dialoog met de belanghebbenden. Hierover later meer. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor dialoog en overleg. Wat we leren, nemen we mee in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt in mei 2022 opgeleverd. Zodra het plan is ingediend, loopt het participatietraject vanzelfsprekend door tot de afronding van het project. 

Zodra de vergunning is ingediend, worden de plannen ter inzage gelegd en kunnen belanghebbenden reageren (tijdens de wettelijke inzagetermijnen). Bovendien vinden wij het belangrijk om in contact te blijven met de omgeving, daarom willen wij samen met omwonenden en andere belanghebbenden een omgevingsadviesraad oprichten. 

Wilt u op de hoogte blijven van het project: schrijf u in voor de nieuwsbrief! Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopelijk tot gauw! 

Categorieën

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl