Concept-bestemmingsplan ingediend voor de ambtelijke toetsing

Op 19 september hebben de ontwikkelaars op uitnodiging van de wethouders Alex Ten Westeneind en Erik Weijers de plannen voor de realisatie van het zonnepark en het landschapsplan gepresenteerd in de gemeenteraad. Tijdens deze informatieavond zijn er vragen gesteld door de verschillende raadsfracties over het project en zijn er afspraken gemaakt met de wethouder en de Raad over het vervolgproces.

Concept-bestemmingsplan wordt ambtelijk getoetst

De initiatiefnemers hebben op 14 oktober het concept-bestemmingsplan ingediend bij de gemeente ter beoordeling voor de ambtelijke toetsing. Dat betekent dat de gemeente, de provincie en het Waterschap de plannen beoordelen op de planologische haalbaarheid en het geldende beleid. Op basis van de afspraken heeft de gemeenteraad de stukken ook in hun bezit om wensen en bedenkingen ten aanzien van het concept-bestemmingsplan in te brengen richting het College.

3D-visualisatie tijdens bewonersavond op 22 november 2022

Met de wethouders is afgesproken dat direct omwonenden en inwoners van Millingen, Leuth, Kekerdom en andere geïnteresseerden tijdens een inloopavond op 22 november 2022 worden geïnformeerd over het plan. Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerden in gesprek met de wethouders en de initiatiefnemers en wordt het landschapsplan gepresenteerd in een 3D-visualisatie. Binnenkort leest u meer op deze site over de invulling van de bewonersavond.

Collegeadvies

Eind november zal het College van B en W een Collegeadvies richting de gemeenteraad brengen ten aanzien van het concept-bestemmingsplan van het zonnepark waarover besloten wordt tijdens de Raadsvergadering van 15 december 2022. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het concept-bestemmingsplan wordt deze ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen hun commentaar (zienswijzen) op een nieuw bestemmingsplan binnen een periode (termijn) van zes weken indienen. Wij zullen u hierover informeren op deze website.

Categorieën

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl