Geslaagde inloopavond op 22 november

Op dinsdag 22 november 2022 vond de inloopavond over het zonnepark tussen Millingen, Leuth en Kekerdom plaats. De inloopavond in het Kulturhus in Kekerdom werd georganiseerd door de initiatiefnemers Statkraft, ABO Wind en ZEBRA in samenwerking met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en de gemeente Berg en Dal. Van deze avond is hieronder een leuke sfeervideo te zien.

De direct omwonenden zijn uitgenodigd per brief. De overige bewoners uit Millingen, Leuth en Kekerdom zijn uitgenodigd via posters, aankondigingen in de Rozet en via de website van Henk Baron. Er zijn circa 100 bezoekers op de inloopavond afgekomen.

De inloopavond stond in het teken van de 3D-visualisatie van het ontwerp landschapsplan en de dialoog met de direct omwonenden en inwoners uit de dorpen Millingen, Leuth en Kekerdom. Daarnaast konden mensen in gesprek met de wethouders over het plan en het gemeentelijke beleid, waren experts aanwezig om (technische) vragen te beantwoorden over financiële participatie, het ontwerp, de ruimtelijke ordeningsprocedure en overige zaken die ter sprake kunnen komen.

Na de plenaire opening van de avond en de presentatie van de 3D visualisatie, vond de eerste deelsessie van Jaap Dirkmaat (VNC) over de ecologie en het landschappelijk inpassingsplan plaats. De tweede deelsessie bevatte dezelfde inhoud en vond later op de avond plaats voor geïnteresseerden (die later kwamen of er niet meer bij pasten tijdens de eerste sessie). Er werd zelfs nog een derde sessie ingepast i.v.m. de grote mate van interesse van de bezoekers.

Tijdens de inloopavond zijn er veel vragen gesteld. Daarnaast was er de mogelijkheid voor de bezoekers om vragen achter te laten door middel van twee formulieren. De vragen zijn verzameld en zullen beantwoord worden in het definitieve eindverslag. De antwoorden op een aantal vragen zullen op korte termijn ook gepubliceerd worden op de website (www.zonneparkbergendal.nl/faq) Bezoekers die hun contactgegevens achtergelaten tijdens de inloopavond ontvangen het verslag per e-mail.

Categorieën

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl