VAstgestelde bestemmingsplan zonnepark ligt ter inzage

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal hebben bekend gemaakt dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zonnepark Millingen – Leuth’ heeft vastgesteld en dat de omgevingsvergunningen voor het zonnepark zijn verleend. De stukken liggen gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zonnepark Millingen – Leuth’, de verleende omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 11 juni 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.

Bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ Het identificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPZONNEPARKLKM-VSG1 Het bestemmingsplan is ook fysiek in te zien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar via 14 024.

Omgevingsvergunning 1 (W.Z23.108296.01):

het realiseren van zonnepanelen op land en water en het plaatsen van compactstations op de locatie kadastraal bekend perceel LEUOO, sectie D, nummer 169, nabij Botsestraat 13 te Kekerdom.

De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op: Externe link:https://www.odregionijmegen.nl/vergunningenpagina/W.Z23.108296.01 

De omgevingsvergunning is ook fysiek in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00 onder vermelding van het OLO-nummer 7742381 en/of het zaaknummer W.Z23.108296.01.

Omgevingsvergunning 2 (W.Z23.107718.01):

het realiseren van een zonnepark op land op de locatie kadastraal bekend perceel LEUOO, sectie D, nummer 94 e.a., nabij Eversberg te Leuth.

De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op: Externe link:https://www.odregionijmegen.nl/vergunningenpagina/W.Z23.107718.01 

De omgevingsvergunning is ook fysiek in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00 onder vermelding van het OLO-nummer 7742133 en/of het zaaknummer W.Z23.107718.01.

Categorieën

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl