Algemeen

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond waar zonnepanelen staan die elektriciteit opwekken. Naast zonnepanelen kan een zonnepark ook deels bestaan uit groenvoorziening. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ en worden vaak op het zuiden georiënteerd, vanwege de hoge energieopbrengst. Daarnaast zijn er ook zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via omvormers en transformatoren wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

 

Voor Zonnepark Berg en Dal geldt dat er naast de opbrengt van groene stroom het initiatief bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit en de landschapskwaliteiten.

Waar komt het zonnepark en is er een ontwerptekening beschikbaar?

De locatie van Zonnepark Berg en Dal ligt in het buitengebied tussen de dorpskernen Leuth, Millingen aan de Rijn en Kekerdom. Op onderstaande afbeelding is het ontwerp van het zonnepark weergegeven. Het wordt een groen zonnepark dat landschappelijk wordt ingepast, met aandacht voor biodiversiteit. Het zonnepark zal straks voor de helft bestaan uit zonnepanelen, waardoor er nog voldoende ruimte is voor groenvoorziening. Dit ontwerp is tot stand gekomen door het uitvoeren van ontwerpsessies met de projectontwikkelaars, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, grondeigenaren en omwonenden. Wij vinden het belangrijk dat omwonenden input kunnen leveren voor de plannen.

Wat is de invloed van het zonnepark op de flora en fauna?

Het wordt een zonnepark waarbij gezocht wordt naar een optimale balans tussen zonnepanelen en groen. Het wordt een groen park, voorzien van landschapselementen, waar de ecologische angels (met name de gevolgen voor de bodem) teniet worden gedaan en waar bedreigde diersoorten zich thuis voelen.

Veel gehoorde kritiek op zonneparken is het risico dat de bodem eronder `doodgaat´ en de normale compostering stagneert. Dat wordt binnen dit zonnepark voorkomen door ervoor te zorgen dat het regenwater onder de panelen goed wordt verspreid.

Worden de panelen aan het eind van het project weer verwijderd?

De initiatiefnemers zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van de exploitatie worden opgeruimd. Normaal gesproken wordt een zonnepark voor een periode van 25 tot 30 jaar geëxploiteerd.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van het project?

Wij houden deze website up-to-date. In de agenda vindt u de activiteiten die gepland staan omtrent het project. Tijdens inloopavonden kunt u uw gegevens achterlaten, dat geeft ons de mogelijkheid om de terugkoppeling persoonlijk met u te delen.

Kan ik mijn mening geven over het zonnepark? En wat wordt hiermee gedaan?

Ja, dat is mogelijk. Wij hebben ervoor gekozen om in overleg met de omgeving te komen tot het ontwerp van het zonnepark, met serieuze aandacht voor biodiversiteit en landschappelijke inpassing. Activiteiten die hebben plaatsgevonden om dit mogelijk te maken zijn ontwerpsessies met direct omwonenden, een natuurwandeling, verschillende keukentafelgesprekken, bewonersavonden en twee inloopavonden. Tijdens deze activiteiten was het mogelijk om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers, vragen te stellen en uw mening te geven over het zonnepark. Er zullen in deze fase van het project ook mogelijkheden zijn om uw mening te geven. Wij zullen u op de hoogte houden van activiteiten op deze website. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@zonneparkbergendal.nl

Waarom plaatsen we niet alleen zonnepanelen op daken?

Het is heel goed om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te plaatsen. Maar door alleen het benutten van de daken behalen we de landelijke energiedoelstellingen niet. Om als maatschappij onze doelen te halen moeten we op verschillende manieren duurzame energie opwekken. Windenergie op land en op zee, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken, land en water zijn nodig om voldoende energie op te wekken.

 

Daarnaast is het plaatsen van zonnepanelen op daken niet altijd eenvoudig. Een eigenaar van een dak moet het eens zijn met het plaatsen van de panelen, het dak moet voldoende zonlicht opvangen en niet te veel last van schaduweffecten hebben en bovendien moet de constructie van het dak sterk genoeg zijn om de extra ballast van de panelen te dragen. Dat laatste is niet altijd het geval. Ook stellen verzekeraars vaak (te) strenge eisen aan zonnepanelen op daken waardoor het moeilijker is om een project te realiseren.

 

Financieel

Kan ik financieel deelnemen aan het project?

Wij hebben de intentie om de directe omgeving financieel te laten participeren in het project en dit gezamenlijk verder te onderzoeken en uit te werken. Het financiële participatietraject is gestart vanaf december 2020 en loopt door tijdens de ruimtelijke ordeningsprocedure tot aan de realisatie van het project. Voordat het zonnepark in productie wordt genomen moeten de afspraken over de vergoeding tijdens de exploitatiefase worden vastgelegd. Er wordt een keuze gemaakt tussen financiële deelneming, een omwonendenregeling of een omgevingsfonds. Daarnaast wordt er door de gemeente Berg en Dal onderzocht wat de rol van de gemeente kan zijn in financiële participatie. Op de pagina ‘financiële participatie’ kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden die worden afgewogen. Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen omtrent financiële participatie.

Wat is financiële deelneming?

Financiële deelneming is risicodragend deelnemen aan een project door aandelen, certificaten of obligaties. Obligaties vertalen zich niet in mede-eigenaarschap, maar er wordt wél rente ontvangen op de inleg. Op de pagina ‘financiële participatie’ leest u meer over financiële deelneming.

Wat is een omwonendenregeling?

Dit is een lokale regeling gericht op direct omwonenden in een bepaalde straal van het zonnepark. Het kan gaan om het aanbieden van korting op zonnepanelen op dak of een andere financiële vergoeding. Op de pagina ‘financiële participatie‘ leest u meer over de omwonendenregeling. Momenteel zit financiële participatie in de ontwikkelfase. Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen via deze website. 

Wat is een omgevingsfonds?

Onderdeel van de afspraken kan een bijdrage zijn aan een lokaal fonds waarbij bijvoorbeeld een vast bedrag per opgewekt megawatt uur wordt bepaald. Voor het beheer van een dergelijk fonds wordt meestal een onafhankelijk bestuur benoemd (met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de omwonenden, gemeente/provincie, milieufederatie en eventueel exploitant) dat er zorg voor draagt dat de middelen uit het fonds ten goede komen aan de nabije omgeving van het project. Op de pagina ‘financiële participatie‘ leest u meer over het omgevingsfonds.

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl