Algemeen

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ en worden vaak op het zuiden georiënteerd in verband met een hoge energieopbrengst. Daarnaast zijn er ook zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via omvormers en transformatoren wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

 

Voor Zonnepark Berg en Dal geldt dat er naast de opbrengt van groene stroom het initiatief bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit en de landschapskwaliteiten.

Waar komt het zonnepark?

De locatie van Zonnepark Berg en Dal ligt in het buitengebied tussen de dorpskernen Leuth, Millingen aan de Rijn en Kekerdom. Op onderstaande plattegrond is de beoogde plangebied van het zonnepark aangegeven. In het rood het zonnepark op land, en in het blauw de zonnepanelen op het water. Het wordt een groen zonnepark dat landschappelijk wordt ingepast, met aandacht voor de biodiversiteit.

 

Is er al een ontwerptekening zichtbaar van het te ontwikkelen zonnepark?

Op dit moment is er nog geen impressie of tekening van het zonnepark. In november starten de ontwerpsessies met projectontwikkelaars, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, grondeigenaren en omwonenden. Wij vinden het belangrijk dat omwonenden input kunnen leveren op de plannen. Zodra het eerste ontwerp gereed is zal dit ontwerp op deze website gepresenteerd worden. Bovendien zal het ontwerp getoond worden tijdens de inloopavonden, waar belangstellenden input kunnen leveren op het ontwerp.

Wat is de invloed van het zonnepark op de flora en fauna?

Het wordt een zonnepark waarin naar een optimale balans wordt gezocht tussen zonnepanelen en groen. Het wordt een groen park, voorzien van landschapselementen, waar de ecologische angels (met name de gevolgen voor de bodem) teniet worden gedaan en waar bedreigde diersoorten zich thuis voelen.

 Veel gehoorde kritiek op zonneparken betreft het risico dat de bodem eronder `doodgaat´ en de normale compostering stagneert. Dit wordt binnen dit zonnepark voorkomen door ervoor te zorgen dat het regenwater onder de panelen goed wordt verspreid.

Worden de panelen aan het eind van het project weer verwijderd?

De initiatiefnemers zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van de exploitatie worden opgeruimd. Normaal gesproken wordt een zonnepark voor een periode van 25 tot 30 jaar geëxploiteerd.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van het project?

Wij houden deze website up-to-date en versturen met enige regelmaat een nieuwsbrief. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief aanmelden. In de agenda vindt u de activiteiten die gepland staan omtrent het project.

Kan ik mijn mening geven over het zonnepark? En wat wordt hiermee gedaan?

Ja, dat is mogelijk. Wij kiezen ervoor om in overleg met de omgeving te komen tot een ontwerp van het zonnepark, met serieuze aandacht voor biodiversiteit en landschappelijke inpassing. In de periode van september 2020 tot februari 2021 nemen wij de tijd om in een aantal reeksen met ontwerpsessies en bewonersavonden tot een definitief ontwerp te komen. Tijdens deze momenten kunnen mensen hun inbreng leveren op het plan, en zal de input gebruikt worden voor het ontwerp van het plan. Wij streven ernaar om in februari 2021 de vergunning in te dienen.

Waarom plaatsen we niet alleen zonnepanelen op daken?

Het is heel goed om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te plaatsen. Echter, met alleen maar het benutten van de daken behalen we de landelijke energiedoelstellingen niet. Om als maatschappij onze doelen te halen moeten we op verschillende manieren duurzame energie opwekken. Windenergie op land en op zee, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken, land en water zijn nodig om voldoende energie op te wekken.

 

Daarnaast is het plaatsen van zonnepanelen op daken niet altijd eenvoudig. Een dakeigenaar moet panelen op zijn dak willen hebben, het dak moet voldoende zonlicht opvangen en niet te veel last van schaduweffecten hebben, bovendien moet de constructie van het dak sterk genoeg zijn om de extra ballast van de panelen te dragen. Dat laatste is niet altijd het geval. Ook stellen verzekeraars vaak (te) strenge eisen aan zonnepanelen op daken waardoor het moeilijker wordt om een project te realiseren.

 

Financieel

Kan ik financieel deelnemen aan het project?

Wij hebben die intentie om de directe omgeving financieel te laten participeren in het project en dit gezamenlijk verder te onderzoeken en uit te werken. Het financiële participatietraject start vanaf december 2020 en loopt door tijdens de RO-procedure tot aan de realisatie van het project. Voordat het zonnepark in productie wordt genomen moeten de afspraken over de vergoeding tijdens de exploitatiefase worden vastgelegd. Er wordt een keuze gemaakt tussen een omwonendenregeling of een omgevingsfonds. Daarnaast wordt bepaald wat de mogelijkheden zijn om mee te financieren in het project.

Wat is een omwonendenregeling?

Een lokale regeling gericht op direct omwonenden in een bepaalde straal van het zonnepark. Het kan gaan om het aanbieden van groene stroom met korting, korting op de energierekening of een andere financiële vergoeding.

Wat is een omgevingsfonds?

Onderdeel van de afspraken kan een bijdrage aan een lokaal fonds zijn waarbij bijvoorbeeld een vast bedrag per opgewekt megawatt uur wordt bepaald. Voor het beheer van een dergelijk fonds wordt meestal een onafhankelijk bestuur benoemd (met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de omwonenden, gemeente/provincie, milieufederatie en eventueel exploitant) dat er voor zorgdraagt dat de middelen uit het fonds ten goede komen aan de nabije omgeving van het project.

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl