Wie zijn wij?

Zonnepark Berg en Dal is een initiatief van Statkraft, ABO Wind en ZEBRA. Deze drie partijen worden ondersteund door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Statkraft en ABO Wind zijn de projectontwikkelaars van het zonnepark. ZEBRA richt zich als projectcoördinator vooral op het omgevingsmanagement en het contact met de gemeente Berg en Dal.

Statkraft

Statkraft werkt al ruim 125 jaar aan een schonere wereld waarin alle energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind en water. Statkraft is 25 jaar actief in Nederland en heeft 15 zonneparken ontwikkeld, gebouwd en in beheer. Daarnaast, ontwikkelt Statkraft windparken, batterijopslag systemen en is actief in waterstof. Statkraft is één van de ontwikkelaars van zonnepark Berg en Dal. Voor het project zonnepark Berg en Dal is Statkraft verantwoordelijk voor de financiering, de vergunningen, ondersteuning in het technische ontwerp, de bouw en het beheer van het park. De aanspreekpunten vanuit Statkraft voor dit project zijn Peter van den Groenendaal en Aron Vink.

ABO Wind

ABO Wind ontwikkelt en bouwt wereldwijd wind- en zonneparken en batterij- en waterstofprojecten. Al meer dan 25 jaar verzorgen de gespecialiseerde afdelingen van ABO Wind alle stappen van projectontwikkeling en -uitvoering: van locatiebeoordeling, planning, engineering, vergunningsverlening en financiering, tot aanleg, netaansluiting, bedrijfsvoering en onderhoud. Voor het project Zonnepark Berg en Dal is ABO Wind verantwoordelijk voor de benodigde onderzoeken voor vergunningen, netaanvraag, technisch ontwerp, projectfinanciering, de bouw en het beheer van het park. De aanspreekpunten vanuit ABO Wind voor dit project zijn Abel de Voogd en Arie van der Steen.

ZEBRA

ZEBRA is als projectcoördinator verantwoordelijk voor het omgevingsproces en de financiële participatie. Als eerste aanspreekpunt voor de gemeente en de omwonenden is ZEBRA een onmisbare schakel in het project. Vanaf het begin van het project zijn omwonenden actief betrokken via inloopavonden, keukentafelgesprekken en ontwerpsessies. De betrokkenen vanuit ZEBRA zijn Sander Veltmaat en Josine van Dijk.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is tegenstander van grootschalige energieopwekking op land en wil zonopwekking op daken en het liefst in landen met veel zon, zoals in woestijnen. Windopwekking vindt bij voorkeur plaats op zee, waar het hard waait. Dit gezien het beslag van beide op grondstof en ruimte. Inmiddels schieten de plannen voor zonneparken (groot- en kleinschalig) als paddenstoelen uit de grond. Om voor eens en altijd duidelijk te krijgen of grootschalige opwekking van zonne- en windenergie natuur en landschap juist kunnen dienen en de natuur nadrukkelijk kunnen verrijken – inclusief Rode Lijstsoorten – en de ecologische angels teniet kunnen worden gedaan, heeft de VNC besloten bij één project onder strenge voorwaarden medewerking te verlenen. Dit nadrukkelijk op een locatie waar momenteel beperkte landschappelijke kwaliteit aanwezig is en die er door de komst van het zonnepark juist op voorruit gaat. Dit wordt bereikt door de helft van het zonnepark in te richten voor de natuur. Een natuurrijk landschap bestaande uit hagen, poelen, boomgaarden, bloemrijke weides en akkers.  De VNC wordt vertegenwoordigd door Jaap Dirkmaat en Gertjan Sengers.

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl