Een Zonnepark waar de klimaatdoelstellingen, biodiversiteit en samenwerking op één staan

Zonnepark Berg en Dal

In gemeente Berg en Dal tussen Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn ontwikkelt ZEBRA in opdracht van Statkraft en ABO Wind een groot groen zonnepark. Dit doen we in nauwe samenwerking met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, de gemeente Berg en Dal en de omwonenden. De grote aandacht voor mens en natuur voor, tijdens en na de ontwikkeling ervan, maakt dit zonnepark uniek in zijn soort.

Verbetering natuur
Het zonnepark wordt gerealiseerd in een gebied dat momenteel bestaat uit grootschalige akkers en weides. Het park helpt niet alleen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Minstens zo belangrijk is dat het zonnepark zowel het landschap als de hoeveelheid planten- en diersoorten herstelt en verbetert. Zelfs de grond onder de panelen, die doorgaans veel te lijden heeft, vanwege een gebrek aan licht en water behoudt zijn normale functies door een uitgekiend leg- en plaatsingssysteem. Dankzij samenwerkingen met kennisinstellingen wordt in een soort laboratorium, een zogenaamd living lab, geëxperimenteerd met vernieuwende, duurzame technieken. Denk bijvoorbeeld aan het telen van paddenstoelen, stinzenflora en vollegrondgewassen onder de panelen. 

Open communicatie
Omdat de omwonenden het meest belangrijk zijn in een project van deze omvang betrekken we hen van begin af aan actief bij de ontwikkeling van het zonnepark. Openheid staat voorop bij de diverse ontwerpsessies, inloopavonden en keukentafelgesprekken die zijn gevoerd en nog gevoerd gaan worden. In samenspraak met de omgeving bepalen we hoe de directe omgeving en lokale initiatieven financieel kunnen meeprofiteren van het zonnepark.

Positieve energie
Het zonnepark wekt uiteindelijk energie op voor duizenden huishoudens. Maar de hoop en de verwachting is dat de positieve energie ervan veel verder reikt. Dit dankzij de belangrijke uitgangspunten van dit project: waarde toevoegen aan natuur en omgeving. Zonnepark Berg en Dal heeft de ambitie om hét voorbeeld te zijn voor nog te ontwikkelen, grootschalige duurzame energieprojecten. In de regio en in de rest van Nederland.

Laatste nieuws

Agenda

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl