Terugblikken er vooruitkijken

De initiatiefnemers – ABO Wind, Statkraft en ZEBRA – zijn sinds de benoeming tot pilotproject in 2020 actief met de ontwikkeling van het zonnepark. In samenwerking met Gemeente Berg en Dal en VNC – verantwoordelijk voor het landschapsplan – zijn er veel stappen gezet. In onderstaande tijdlijn zijn de belangrijkste mijlpalen weergegeven. In dit bericht kijken we terug en blikken we vooruit.

Wat hebben we gedaan?

In oktober 2020 hebben de initiatiefnemers het project aan de buurt kenbaar gemaakt in de schuur van Broekman en in de studio, waar zeker duizend mensen meekeken. In diezelfde maand is het participatieplan vastgesteld door het college en aangeboden aan de gemeenteraad.

Tussen april 2021 en maart 2023 hebben de initiatiefnemers verschillende ontwerpsessies, inloopavonden en keukentafelgesprekken gevoerd waarbij omwonenden input konden leveren op de plannen en uitgewerkte plannen zijn gepresenteerd.

Op basis van de ruimtelijke onderzoeken (o.a. archeologie, flora en fauna, bodem) en input uit de verschillende sessies is het definitieve ontwerp van het zonnepark en het landschapsplan opgesteld. In december 2023 is het ontwerp en het bestemmingsplan ingediend bij de gemeente.

Gedurende een periode van 6 weken konden omwonenden en andere belanghebbenden reageren op het plan door een zienswijze in te dienen. Inmiddels zijn de zienswijzen verwerkt en beantwoord in een zienswijzennota. Op een aantal punten is het plan aangepast.

Op 2 april 2024 heeft het College van B en W besloten over de vaststelling van het bestemmingsplan dat het ter besluitvorming doorgang vindt naar de Raad.

Wat gaan we nog doen?

Zoals het er nu naar uit ziet neemt de gemeenteraad op 16 mei een besluit over het bestemmingsplan. Vervolgens zullen de stukken opnieuw gepubliceerd worden en is er de mogelijkheid om bezwaren in te dienen. Bezwaarmakers hebben de mogelijkheid om naar de rechter te gaan.

De initiatiefnemers verwachten dat de bouw van het zonnepark in 2027 van start kan gaan zodat het zonnepark in het derde kwartaal van 2028 in bedrijf kan gaan. De initiatiefnemers informeren omwonenden en andere belanghebbenden tijdig over de geplande werkzaamheden om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is worden de mogelijkheden voor financiële participatie in samenwerking met de gemeente en omwonenden verder uitgewerkt.

Categorieën

Contactgegevens

Voor contact gebruikt u het contactformulier of emailadres: info@zonneparkbergendal.nl